Projekt Herceptin
Projekt Herceptin je klinický registr pacientek s karcinomem prsu léčených Herceptinem. Projekt je primárně zaměřen na sběr epidemiologických a klinických dat, jeho hlavním cílem je sledování efektivity a bezpečnosti léčby Herceptinem.
Vyhledávání

Výsledky projektu

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: V dubnu 2011 byl sběr dat do registru Herceptin ukončen. Údaje o léčbě Herceptinem jsou nyní zadávány do registru Breast.