Projekt Herceptin
Projekt Herceptin je klinický registr pacientek s karcinomem prsu léčených Herceptinem. Projekt je primárně zaměřen na sběr epidemiologických a klinických dat, jeho hlavním cílem je sledování efektivity a bezpečnosti léčby Herceptinem.
Vyhledávání

Garance

   Garanci projektu Herceptin zajišťuje Česká onkologická společnost.
  Pracovištěm odpovědným za vývoj tohoto informačního webu je Institut biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
Projekt Herceptin svým výzkumným grantem podporuje společnost Roche s.r.o.